Ecological

คณะเกษตร มข. จัดประชุมวิชาการ ผลักดันกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง – ล้านช้าง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ พร้อมๆการลดก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.ศูนย์วิจัยและพั …

คณะเกษตร มข. จัดประชุมวิชาการ ผลักดันกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง – ล้านช้าง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ พร้อมๆการลดก๊าซเรือนกระจก Read More »

ม.ขอนแก่น ยกระดับ‘มะม่วงมหาชนกกาฬสินธุ์’ด้วยเทคโนโลยี เพิ่มอัตลักษณ์ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงงานต้น …

ม.ขอนแก่น ยกระดับ‘มะม่วงมหาชนกกาฬสินธุ์’ด้วยเทคโนโลยี เพิ่มอัตลักษณ์ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก Read More »

มข. จัดกิจกรรม KKUiLT หัวข้อ Fostering a Community of Practice with Tweet Chat and Other Techniques

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 – 21.00 น. มหาวิทยาลัยข …

มข. จัดกิจกรรม KKUiLT หัวข้อ Fostering a Community of Practice with Tweet Chat and Other Techniques Read More »

มข.จัด KKBS OPEN HOUSE 2023 เปิดบ้านปลูกฝันสร้างแรงบันดาลใจ สู่รั้ว มข.

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญ …

มข.จัด KKBS OPEN HOUSE 2023 เปิดบ้านปลูกฝันสร้างแรงบันดาลใจ สู่รั้ว มข. Read More »

ทีมนักวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข. นำเสนอผลงานในมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์นักวิจัยโครงก …

ทีมนักวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข. นำเสนอผลงานในมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองภาคอีสาน Read More »

โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข. ส่งมอบนวัตกรรมและนวัตกรด้านการแสดงทางวัฒนธรรม ขยายผลสู่พื้นที่ประกอบการจริงบนเวทีหมอลำ สร้างงาน สรางอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานราก จากทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจา …

โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข. ส่งมอบนวัตกรรมและนวัตกรด้านการแสดงทางวัฒนธรรม ขยายผลสู่พื้นที่ประกอบการจริงบนเวทีหมอลำ สร้างงาน สรางอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานราก จากทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น Read More »

COLA ร่วมกับ DGA จัด workshop สร้างโค้ชมืออาชีพหลักสูตร พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับงานบริการ อปท. สู่ “ท้องถิ่นดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยก …

COLA ร่วมกับ DGA จัด workshop สร้างโค้ชมืออาชีพหลักสูตร พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับงานบริการ อปท. สู่ “ท้องถิ่นดิจิทัล” Read More »

KKBS จับมือ IMPACT ร่วมสร้างบัณฑิตป้อนอุตสาหกรรมการบริการและอีเว้นท์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริห …

KKBS จับมือ IMPACT ร่วมสร้างบัณฑิตป้อนอุตสาหกรรมการบริการและอีเว้นท์ Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีโปรเฟสเซอร์จาก University of Missouri, Columbia, USA เป็นวิทยากร

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สาขาวิชา …

คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีโปรเฟสเซอร์จาก University of Missouri, Columbia, USA เป็นวิทยากร Read More »

ม.ขอนแก่น ลงนาม สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ลุยปั้น นศ. มุ่งสู่สตาร์ทอัพ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข …

ม.ขอนแก่น ลงนาม สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ลุยปั้น นศ. มุ่งสู่สตาร์ทอัพ Read More »

Scroll to Top