Ecological

KKBS เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมรับไม้ต่อการจัดงานปี 2026

The 17th  National Open Class: TLSOA มหกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ บทพิสูจน์การพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทย

“ไม่ใช่ตัวแม่ แต่เป็นตัวท็อป” ทีม นศ.จาก COLA KKU & SC KKU และเพื่อน คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ พร้อมรับโล่และเงินรางวัลในเวทีประกวด “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน”

วิศวะ มข. ประกาศพร้อมนำ 5 สาขาวิชา เข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานสากล ABET ในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรให้เป็นที่ยอมรับเท่าเทียมกับนานาชาติ

Scroll to Top