Ecological

KKBS จัดกิจกรรม International Corner – Cocktail Business Talk

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเพียงฟ้า อาค …

KKBS จัดกิจกรรม International Corner – Cocktail Business Talk Read More »

มข.จัด Agro Tour ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม เรียนรู้รากเหง้าวิถีเกษตรไทย

________เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. รองศา …

มข.จัด Agro Tour ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม เรียนรู้รากเหง้าวิถีเกษตรไทย Read More »

มข.จับมือ วช. พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับ (OV-RDT) จากปัสสาวะ วิธีใหม่ รู้ผลใน 10 นาที

________เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.  สถาบันวิจัย …

มข.จับมือ วช. พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับ (OV-RDT) จากปัสสาวะ วิธีใหม่ รู้ผลใน 10 นาที Read More »

คณบดีคณะเกษตร มข. เผย พร้อมจัด “งานเกษตรภาคอีสาน ปี 2566”

หลายปีที่ผ่านมางานวันเกษตรอีสานได้จัดเป็นประจำทุกปี  ภายใต้คว …

คณบดีคณะเกษตร มข. เผย พร้อมจัด “งานเกษตรภาคอีสาน ปี 2566” Read More »

อาจารย์สถาปัตย์ มข.ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ …

อาจารย์สถาปัตย์ มข.ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP Read More »

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต KKBS ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก CIMA

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิท …

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต KKBS ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก CIMA Read More »

ม.ขอนแก่น จับมือ Google จัด Hackathon AppSheet พัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำงานยุคดิจิทัล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Google นำโดย ผศ.ดร …

ม.ขอนแก่น จับมือ Google จัด Hackathon AppSheet พัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำงานยุคดิจิทัล Read More »

นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล

________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำน …

นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล Read More »

มข.ถ่ายทอดเทคโนโลยี หนุนเกษตรกรโนนสังข์ อ.ชนบท เปลี่ยน ‘ก้อนเห็ดฟาง’ เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ

(19 ก.ค. 65) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแผนกประส …

มข.ถ่ายทอดเทคโนโลยี หนุนเกษตรกรโนนสังข์ อ.ชนบท เปลี่ยน ‘ก้อนเห็ดฟาง’ เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ Read More »

DGA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และ COLA KKU จัดประชุม “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น” พร้อมนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

        วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิ …

DGA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และ COLA KKU จัดประชุม “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น” พร้อมนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Read More »

Scroll to Top