จิตรลัดดา แสนตา

COLA KKU จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 17 ปีแห่งการสรรค์สร้างคุณค่าเพื่อสังคม

COLA มข. ร่วมวงโสเหล่ “แรงงานอีสาน กลางกระแส Soft Power” ค้นหาโจทย์สำคัญในการพัฒนายกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ในรายการ ฟังเสียงประเทศไทย (Thai PBS)

COLA หารือ SC KKU ปั้นหลักสูตร “ตรีควบโท” Life Long Education บูรณาการข้ามศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารภาครัฐให้กับผู้เรียน

COLA มข. ร่วมบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มทิศทางการพัฒนาการเมืองไทย” สร้างความเข้าใจด้านการเมืองและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยให้แก่เจ้าหน้าที่กงสุลจีน

COLA KKU ร่วมมือกับเทศบาลเมืองศิลา ออกแบบชั้นเรียนแบบ CO-Designed Course จัด Final Showcase นศ. COLA ชั้นปีที่ 3 ผลผลิตจากการออกแบบชั้นเรียนตามกระบวนทัศน์ใหม่ให้เป็น Experiential Learning

นักวิจัย COLA มข. สุดเจ๋ง!! พัฒนาแพลตฟอร์ม “Hotel Information App” ลดการสูญเสียโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้กับ อบจ.

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดกิจกรรม Show Case นศ.ปี 2 ทั้ง 3 สาขา ปรับรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้แบบกระบวนทัศน์ใหม่ จากการสอนแบบ Team Teaching ของทีมคณาจารย์ที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

“SNJ ตัวแม่มากู้โลก” ทีม นศ.จาก COLA และเพื่อน คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ UNIVERSITY CAN DO: TO BE A CREATOR รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 15,000 บาท

Scroll to Top