KKBS จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 32 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 32 ปี ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ร่วมทำบุญถวายปานะ ถวายจตุปัจจัย ถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ 9 รูป  พร้อมกันนี้ในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากคณะหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกันนี้ในงานยังมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องวังเลิศ สมาร์ทคลาสรูม ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ ประกอบพิธีสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง  ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร  เพื่อไหว้สักการะ ถวาย ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องบวงสรวงต่างๆ เพื่อขอพรช่วยปกป้องรักษาชาวคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ บวงสรวงสักการะพระภูมิเจ้าที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อขอพรให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองบุคลากรตลอดจนนักศึกษาทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ
        เวลา 10.30 น. แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องวังเลิศ สมาร์ทคลาสรูม ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเริ่มประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมถวายปานะ ถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นได้รับฟังแสดงพระธรรมเทศนา หัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน”  โดย พระมหาบุญตา ชาตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเกาะทองบ้านหนองเต่า ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  และเดินประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า จากจุดเริ่มในการก่อตั้ง “คณะวิทยาการจัดการ” เมื่อปี พ.ศ. 2535 จนถึงปี พ.ศ. 2559 ปีแห่งการเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” เรามุ่งมั่นผลิต และพัฒนา นักบริหารธุรกิจ นักบัญชี และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไปสู่ตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ พร้อมขับเคลื่อนยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ตามวิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล” โดย ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปี คณะฯ ได้ทุ่มเทในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คณะผ่านการประเมินคุณภาพ EdPEx  หรือ โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นคณะแรกของของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับ 300 คะแนน ซึ่งนับเป็นคณะแรกของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจของประเทศไทย และจากการจัดอันดับของสถาบัน SCIMAGO ประเภทสาขาวิชาด้าน BUSINESS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING อยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ ในปี 2023 และนอกจากนี้ ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชั่น (Times Higher Education (THE)) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสหราชอาณาจักร  จัได้ดอันดับ World University Rankings 2024 by subject: business and economics  สาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในลำดับที่ 601-800 ของโลก และการจัดอันดับในระดับประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในลำดับ 5 ของประเทศ โดยในประเทศไทยมีเพียง 7 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับ ทั้งนี้ผลการจัดอันดับที่เกิดขึ้นนับเป็นผลงานที่ร่วมกันสนับสนุนและผลักดัน ของคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และคณะสหวิทยาการท้ายสุดนี้ ในวาระก้าวสู่ปีที่ 32 คณะฯขอตั้งปณิธานที่จะยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
Scroll to Top