จารุณี นวลบุญมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 10 องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่การเป็นเลิศ TQC ประจำปี 2566 รางวัลแห่งเกียรติยศ แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศทัดเทียมระดับสากล

Scroll to Top