ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเปิดรับสมัครหลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineering) เปิดภาคเรียนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตร เต …

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเปิดรับสมัครหลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineering) เปิดภาคเรียนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ มข.ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ มหาวิทยาลัยขอนเก่น  จัดกิจกรรมเสว …

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ มข.ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์”เปิดอบรมหลักสูตร “Musculoskeletal Ultrasound Imaging for Physical Therapy”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “เปิดอบรมหลักสูตร …

คณะเทคนิคการแพทย์”เปิดอบรมหลักสูตร “Musculoskeletal Ultrasound Imaging for Physical Therapy” Read More »

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและ สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565

(English Below) ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิเลือ …

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและ สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาเปิดรับสมัครแล …

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 Read More »

ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[ ดาวน์โหลดประกาศแบบ pdf ]

สำนักบริการวิชาการทำบุญครบรอบก่อตั้ง 32 ปี

สำนักบริการวิชาการ ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี วันก่อตั้งส …

สำนักบริการวิชาการทำบุญครบรอบก่อตั้ง 32 ปี Read More »

อวยพรส่งสุขในวาระปีใหม่ 2565

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งค …

อวยพรส่งสุขในวาระปีใหม่ 2565 Read More »

โปรโมชั่นไข่ไก่ส่งท้ายปี จากคณะเกษตรศาสตร์ มข.

โปรโมชั่นไข่ไก่ วันนี้-30ธค.64 ไข่ไก่ # 4 -1 แผง 85 บาท -2 แผ …

โปรโมชั่นไข่ไก่ส่งท้ายปี จากคณะเกษตรศาสตร์ มข. Read More »

Scroll to Top