ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมรับเสด็จพร้อมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย […]

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมรับเสด็จพร้อมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า Read More »

สำนักบริการวิชาการ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขา Culinary Science and Technology เข้าสู่รั้วสีอิฐ

            วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักบริการวิชาการและคณะเ

สำนักบริการวิชาการ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขา Culinary Science and Technology เข้าสู่รั้วสีอิฐ Read More »

COLA ม.ขอนแก่น จัดสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติการนำสู่องค์กรที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนา

COLA ม.ขอนแก่น จัดสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติการนำสู่องค์กรที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน Read More »

COLA จัดงาน COLA CONNECTS 2024 ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ป.โท และสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์และศิษย์เก่า

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนจากอาจ

COLA จัดงาน COLA CONNECTS 2024 ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ป.โท และสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์และศิษย์เก่า Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น

           สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร

สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่

   สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมหลักสูตร “ทบทวน การดำเนินการ

สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ

       สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรก

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ Read More »

มข. เปิดบ้านต้อนรับ มมส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร พร้อมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง สองสถาบันให้แนบแน่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแ

มข. เปิดบ้านต้อนรับ มมส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร พร้อมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง สองสถาบันให้แนบแน่น Read More »

สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น

               วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก

สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น Read More »

มข.ฝึกทักษะการทำงาน เตรียม นศ. CWIE นานาชาติออกปฎิบัติสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567  สำนักบริหารและพัฒ

มข.ฝึกทักษะการทำงาน เตรียม นศ. CWIE นานาชาติออกปฎิบัติสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ Read More »

Scroll to Top