ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ อบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ มข. หนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรม : การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กฝายแกนดินซีเมนต์

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการ และการบริหารงานองค์กรที่เป็นเลิศ

สำนักบริการวิชาการ อบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ปี พ.ศ.2567

“ไม่ใช่ตัวแม่ แต่เป็นตัวท็อป” ทีม นศ.จาก COLA KKU & SC KKU และเพื่อน คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ พร้อมรับโล่และเงินรางวัลในเวทีประกวด “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top