ข่าว มข. รายวัน

น้องใหม่มข.สุดภูมิใจ ‘ผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง’ ประดับช่อกาลพฤกษ์ช่อที่ 61 ที่วิทยาเขตหนองคาย

วันจันทร์ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567  องค์การนักศึกษามหาว […]

น้องใหม่มข.สุดภูมิใจ ‘ผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง’ ประดับช่อกาลพฤกษ์ช่อที่ 61 ที่วิทยาเขตหนองคาย Read More »

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมรับเสด็จพร้อมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมรับเสด็จพร้อมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า Read More »

คณะนิติฯ นำเสนอการบริการวิชาการ RestauLaw ณ ทำเนียบรัฐบาลไทย มุ่งต่อยอดการใช้กฎหมายเป็นสิ่งสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกี่ยวกับด้านอาหาร

คณะนิติศาสตร์ นำเสนอโครงการบริการวิชาการ RestauLaw ณ ทำเนียบร

คณะนิติฯ นำเสนอการบริการวิชาการ RestauLaw ณ ทำเนียบรัฐบาลไทย มุ่งต่อยอดการใช้กฎหมายเป็นสิ่งสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกี่ยวกับด้านอาหาร Read More »

สำนักบริการวิชาการ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขา Culinary Science and Technology เข้าสู่รั้วสีอิฐ

            วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักบริการวิชาการและคณะเ

สำนักบริการวิชาการ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขา Culinary Science and Technology เข้าสู่รั้วสีอิฐ Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ไต่อันดับ ค่า CiteScore ขยับอยู่ระดับ Quartile 2 ในสาขา Engineering: General Engineering ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2023

ฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารและบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ไต่อันดับ ค่า CiteScore ขยับอยู่ระดับ Quartile 2 ในสาขา Engineering: General Engineering ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2023 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ

          สืบเนื่องจาก การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ Read More »

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มข. คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมอาหารระดับประเทศ ในงานประกวด FoSTAT Food Innovation Contest 2024

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทค

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มข. คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมอาหารระดับประเทศ ในงานประกวด FoSTAT Food Innovation Contest 2024 Read More »

ผู้บริหาร Warm welcome นักศึกษาใหม่แบบม่วนจอย ร้อง เล่น เต้น สบัดในงาน “ Welcome KKU Freshmen 2024 ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับรูปแบบ พิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี

ผู้บริหาร Warm welcome นักศึกษาใหม่แบบม่วนจอย ร้อง เล่น เต้น สบัดในงาน “ Welcome KKU Freshmen 2024 ” Read More »

ประกาศสรรหาคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาคณบดีคณะสหวิทยาการ ในการนี

ประกาศสรรหาคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

COLA ม.ขอนแก่น จัดสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติการนำสู่องค์กรที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนา

COLA ม.ขอนแก่น จัดสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติการนำสู่องค์กรที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน Read More »

Scroll to Top