ข่าว มข. รายวัน

มข. จัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล หนุนสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยขอ …

มข. จัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล หนุนสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก Read More »

มข. ผนึกความร่วมมือกับสวทช. ยกระดับการทำงาน เดินหน้าวิจัย ขยายนวัตกรรมการตรวจโรควัณโรค

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเ …

มข. ผนึกความร่วมมือกับสวทช. ยกระดับการทำงาน เดินหน้าวิจัย ขยายนวัตกรรมการตรวจโรควัณโรค Read More »

คณะทันตแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

            เมื่อวันที่ 28 มีนา …

คณะทันตแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ Read More »

“สำนักหอสมุด มข : ห้องสมุดต้นแบบของประเทศไทย ที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน Metaverse experience”

“สำนักหอสมุด มข : ห้องสมุดต้นแบบของประเทศไทย ที่สนับสนุ …

“สำนักหอสมุด มข : ห้องสมุดต้นแบบของประเทศไทย ที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน Metaverse experience” Read More »

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ มอบทุนการศึกษานักศึกษา ม. ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565

  ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานปล …

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ มอบทุนการศึกษานักศึกษา ม. ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

คณะเกษตร มข. จัดประชุมวิชาการ ผลักดันกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง – ล้านช้าง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ พร้อมๆการลดก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.ศูนย์วิจัยและพั …

คณะเกษตร มข. จัดประชุมวิชาการ ผลักดันกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง – ล้านช้าง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ พร้อมๆการลดก๊าซเรือนกระจก Read More »

ศูนย์ภาษา มนุษย์-สังคม มข. จัด Workshop การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  “English Conversation in Daily Life” มุ่งส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศ …

ศูนย์ภาษา มนุษย์-สังคม มข. จัด Workshop การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  “English Conversation in Daily Life” มุ่งส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน Read More »

เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ มข. ศึกษาดูงานสื่อมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอ …

เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ มข. ศึกษาดูงานสื่อมืออาชีพ Read More »

ม.ขอนแก่น ยกระดับ‘มะม่วงมหาชนกกาฬสินธุ์’ด้วยเทคโนโลยี เพิ่มอัตลักษณ์ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงงานต้น …

ม.ขอนแก่น ยกระดับ‘มะม่วงมหาชนกกาฬสินธุ์’ด้วยเทคโนโลยี เพิ่มอัตลักษณ์ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2023”

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการส่งเสริมการเร …

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2023” Read More »

Scroll to Top