People

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5

        จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน …

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5 Read More »

ม.ขอนแก่น ชู ‘แผนที่ไทม์ไลน์ระบุตำแหน่งผู้ป่วยโควิด’ ช่วยทีมแพทย์เชื่อมโยงเคส พร้อมขยายต่อทั่วประเทศ

วานนี้ (29 เม.ย. 64) รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิ …

ม.ขอนแก่น ชู ‘แผนที่ไทม์ไลน์ระบุตำแหน่งผู้ป่วยโควิด’ ช่วยทีมแพทย์เชื่อมโยงเคส พร้อมขยายต่อทั่วประเทศ Read More »

มข. ครองอันดับ 4 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2021

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศร …

มข. ครองอันดับ 4 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2021 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. มห …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 Read More »

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดประชุมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภาวะวิกฤตโควิด-19

……………เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษ …

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดประชุมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภาวะวิกฤตโควิด-19 Read More »

ฝ่ายวิจัยฯ มข. นำทีมนักวิจัยขอทุน บพข. สอวช. และใช้กลไกScience Park มข. เน้นดิจิทัลแพลตฟอร์ม มุ่งเพิ่มขีดความสามารถเอกชนในพื้นที่

วันที่ 28 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบัณฑ …

ฝ่ายวิจัยฯ มข. นำทีมนักวิจัยขอทุน บพข. สอวช. และใช้กลไกScience Park มข. เน้นดิจิทัลแพลตฟอร์ม มุ่งเพิ่มขีดความสามารถเอกชนในพื้นที่ Read More »

สำนักหอสมุด ส่งมอบหน้ากากผ้า 1,000 ชิ้น สนับสนุนบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษา Covid-19

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยา …

สำนักหอสมุด ส่งมอบหน้ากากผ้า 1,000 ชิ้น สนับสนุนบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษา Covid-19 Read More »

มข.จัดตู้ปันสุข…ปันน้ำใจให้ผู้ป่วยรพ.สนาม และนศ.หอพักรอบข้าง

……………มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุ …

มข.จัดตู้ปันสุข…ปันน้ำใจให้ผู้ป่วยรพ.สนาม และนศ.หอพักรอบข้าง Read More »

HUSO เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้สังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสังคม ภายใต้โครงการ U2T

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ …

HUSO เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้สังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสังคม ภายใต้โครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรฯ มข. เร่งมือพัฒนาผลิตผักปลอดภัย และผลิตหญ้าอาหารสัตว์ ต.ปอแดง อ.ชนบท

……………เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 …

คณะเกษตรฯ มข. เร่งมือพัฒนาผลิตผักปลอดภัย และผลิตหญ้าอาหารสัตว์ ต.ปอแดง อ.ชนบท Read More »

Scroll to Top