People

น้องใหม่มข.สุดภูมิใจ ‘ผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง’ ประดับช่อกาลพฤกษ์ช่อที่ 61 ที่วิทยาเขตหนองคาย

วันจันทร์ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567  องค์การนักศึกษามหาว […]

น้องใหม่มข.สุดภูมิใจ ‘ผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง’ ประดับช่อกาลพฤกษ์ช่อที่ 61 ที่วิทยาเขตหนองคาย Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ไต่อันดับ ค่า CiteScore ขยับอยู่ระดับ Quartile 2 ในสาขา Engineering: General Engineering ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2023

ฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารและบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ไต่อันดับ ค่า CiteScore ขยับอยู่ระดับ Quartile 2 ในสาขา Engineering: General Engineering ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2023 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ

          สืบเนื่องจาก การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ Read More »

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มข. คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมอาหารระดับประเทศ ในงานประกวด FoSTAT Food Innovation Contest 2024

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทค

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มข. คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมอาหารระดับประเทศ ในงานประกวด FoSTAT Food Innovation Contest 2024 Read More »

ประกาศสรรหาคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาคณบดีคณะสหวิทยาการ ในการนี

ประกาศสรรหาคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

COLA ม.ขอนแก่น จัดสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติการนำสู่องค์กรที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนา

COLA ม.ขอนแก่น จัดสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติการนำสู่องค์กรที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน Read More »

COLA จัดงาน COLA CONNECTS 2024 ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ป.โท และสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์และศิษย์เก่า

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนจากอาจ

COLA จัดงาน COLA CONNECTS 2024 ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ป.โท และสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์และศิษย์เก่า Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วมอดินแดง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแ

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วมอดินแดง Read More »

สุดอบอุ่น ละมุนใจ ! ผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง คำแพงหล่ามา มข. กิจกรรมใหญ่ปิดท้ายรับน้องใหม่ กาลพฤกษ์ช่อที่ 61

     เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 – 23.00 น.

สุดอบอุ่น ละมุนใจ ! ผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง คำแพงหล่ามา มข. กิจกรรมใหญ่ปิดท้ายรับน้องใหม่ กาลพฤกษ์ช่อที่ 61 Read More »

นักประดิษฐ์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนประเทศไทย “คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นักเรียนและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิ

นักประดิษฐ์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนประเทศไทย “คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน” Read More »

Scroll to Top