People

ม.ขอนแก่นร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น

ม.ขอนแก่น ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอีสาน นำนางรำกว่า 200 คนร่วมใจรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เพื่อเฉลิมฉลองมหานครขอนแก่นครบรอบ 225 ปี และแสดงออกถึงการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นัก …

ม.ขอนแก่น ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอีสาน นำนางรำกว่า 200 คนร่วมใจรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เพื่อเฉลิมฉลองมหานครขอนแก่นครบรอบ 225 ปี และแสดงออกถึงการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวขอนแก่น Read More »

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” นำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัดโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ …

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” นำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต Read More »

อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 44 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์

เช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทอ …

อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 44 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

COLA ร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้อง …

COLA ร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบดิจิทัล Read More »

นักวิชาการ มข.หนุนจัดงาน “FOSS4G Thailand 2022” เชื่อมชุมชนนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั่วโลก

__________เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภ …

นักวิชาการ มข.หนุนจัดงาน “FOSS4G Thailand 2022” เชื่อมชุมชนนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั่วโลก Read More »

ผลงานวิจัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับความสนใจการสื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าว

ผลงานวิจัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบ …

ผลงานวิจัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับความสนใจการสื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าว Read More »

COLA จับมือเครือข่ายวิชาการทั่วโลกจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ICLG ครั้งที่ 7

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ …

COLA จับมือเครือข่ายวิชาการทั่วโลกจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ICLG ครั้งที่ 7 Read More »

พร้อมเพรียง พร้อมใจ ชาว มข. ซ้อมใหญ่รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น

ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 200 คน พร้อมใจฝึกซ้อมรำบวงสรวง 10 …

พร้อมเพรียง พร้อมใจ ชาว มข. ซ้อมใหญ่รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น Read More »

คณะสหวิทยาการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัทหัวปีท้ายปี จำกัด

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก …

คณะสหวิทยาการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัทหัวปีท้ายปี จำกัด Read More »

เกษตร มข. ปลูกฝังเด็กอนุบาล สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว หนุนสร้างท่องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิ …

เกษตร มข. ปลูกฝังเด็กอนุบาล สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว หนุนสร้างท่องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืน Read More »

Scroll to Top