People

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ธิดารั …

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด Read More »

LTic KKU จับมือเครื่อข่ายผลิตสื่อ จัดเวทีแลกเปลี่ยน สื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน

วันนี้ ( 16 สิงหาคม )  เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศู …

LTic KKU จับมือเครื่อข่ายผลิตสื่อ จัดเวทีแลกเปลี่ยน สื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน Read More »

มข.มอบรางวัล 39 นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิจัย และ บริการวิชาการ …

มข.มอบรางวัล 39 นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564 Read More »

มข.ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า …

มข.ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา Read More »

คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน  50 years MDKKU: Mom & Kids Day 2022 ส่งต่อสุขภาพดีจากคุณแม่สู่ลูกน้อย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

        วันที่  11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะแพทยศาสตร์ ม …

คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน  50 years MDKKU: Mom & Kids Day 2022 ส่งต่อสุขภาพดีจากคุณแม่สู่ลูกน้อย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ Read More »

KKBS จัดกิจกรรม International Corner – Cocktail Business Talk

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเพียงฟ้า อาค …

KKBS จัดกิจกรรม International Corner – Cocktail Business Talk Read More »

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ น้อมใจถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง

(วันที่ 11 สค.2565) รองศาสตราจารย์ นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนว …

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ น้อมใจถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง Read More »

มข. จัดอบรม STEAM Education ปลูกฝังแนวคิดพัฒนาเทคโนโลยี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น.มหาวิทยาลัยขอ …

มข. จัดอบรม STEAM Education ปลูกฝังแนวคิดพัฒนาเทคโนโลยี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Read More »

คณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ ร่วมงานประชุมนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว PATA Destination Marketing Forum 2022

ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 คณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมการท่อ …

คณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ ร่วมงานประชุมนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว PATA Destination Marketing Forum 2022 Read More »

Scroll to Top