People

มข. ผนึกความร่วมมือกับสวทช. ยกระดับการทำงาน เดินหน้าวิจัย ขยายนวัตกรรมการตรวจโรควัณโรค

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเ …

มข. ผนึกความร่วมมือกับสวทช. ยกระดับการทำงาน เดินหน้าวิจัย ขยายนวัตกรรมการตรวจโรควัณโรค Read More »

“สำนักหอสมุด มข : ห้องสมุดต้นแบบของประเทศไทย ที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน Metaverse experience”

“สำนักหอสมุด มข : ห้องสมุดต้นแบบของประเทศไทย ที่สนับสนุ …

“สำนักหอสมุด มข : ห้องสมุดต้นแบบของประเทศไทย ที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน Metaverse experience” Read More »

คณะเกษตร มข. จัดประชุมวิชาการ ผลักดันกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง – ล้านช้าง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ พร้อมๆการลดก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.ศูนย์วิจัยและพั …

คณะเกษตร มข. จัดประชุมวิชาการ ผลักดันกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง – ล้านช้าง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ พร้อมๆการลดก๊าซเรือนกระจก Read More »

ศูนย์ภาษา มนุษย์-สังคม มข. จัด Workshop การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  “English Conversation in Daily Life” มุ่งส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศ …

ศูนย์ภาษา มนุษย์-สังคม มข. จัด Workshop การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  “English Conversation in Daily Life” มุ่งส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน Read More »

เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ มข. ศึกษาดูงานสื่อมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอ …

เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ มข. ศึกษาดูงานสื่อมืออาชีพ Read More »

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมกับ บริษัทในประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Carbon Neutral เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่าน STEAM Education

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจั …

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมกับ บริษัทในประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Carbon Neutral เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่าน STEAM Education Read More »

“สำนักหอสมุด มข ติดอาวุธทางปัญญาแก่บัณฑิตแพทย์ ผ่านการเป็น Lifelong learners”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวั …

“สำนักหอสมุด มข ติดอาวุธทางปัญญาแก่บัณฑิตแพทย์ ผ่านการเป็น Lifelong learners” Read More »

มข. ลงนามสัญญา เตรียมพัฒนาระบบสารสนเทศ บริหารจัดการทั้งองค์กร

________เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิ …

มข. ลงนามสัญญา เตรียมพัฒนาระบบสารสนเทศ บริหารจัดการทั้งองค์กร Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหัชุมชนตัดเย็บบ้านดง ภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG)

                  วันที่ 21 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการสัง …

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหัชุมชนตัดเย็บบ้านดง ภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) Read More »

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 113 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมสัมพันธ์องค์กร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 11 …

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 113 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมสัมพันธ์องค์กร Read More »

Scroll to Top