ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
sompri@kku.ac.th

Scroll to Top