Spiritual

COLA KKU จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 17 ปีแห่งการสรรค์สร้างคุณค่าเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ ม.ขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคอีสาน ระดับภูมิภาคแห่งแรกของไทย

Scroll to Top