Spiritual

มข.เดินเครื่อง สร้างสรรค์วีดิทัศน์ KKU Outlook 2021 เน้นย้ำการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สื่อสารเชิงรุกเตรียมสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื …

มข.เดินเครื่อง สร้างสรรค์วีดิทัศน์ KKU Outlook 2021 เน้นย้ำการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก Read More »

มข.ประชุม ร่วมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิ …

มข.ประชุม ร่วมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ Read More »

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารมหาวิทย …

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Read More »

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ใน …

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ Read More »

‘เกษียณเกษมสุข’ KKBS จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ 2564 ออนไลน์

  ปีพุทธศักราช 2564 นี้ เป็นวาระการเกษียณอายุราชการของบุ …

‘เกษียณเกษมสุข’ KKBS จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ 2564 ออนไลน์ Read More »

Chit Chat in KKU Workplace ประสบความสำเร็จ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ภายใน มข.

โครงการ Chit Chat in KKU Workplace โดย กองการต่างประเทศ มหาวิ …

Chit Chat in KKU Workplace ประสบความสำเร็จ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ภายใน มข. Read More »

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วม ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มข. มอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

        9 กันยายน 2564 เวลา 11.00 – 11.30 น. ฝ่ายนวัตกร …

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วม ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มข. มอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Read More »

KKBS Showcase โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ทีผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและ …

KKBS Showcase โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียม Fresenius Model 4008S The Next Generation with BPM

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียมเพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียม Fr …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียมเพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ Read More »

มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโค …

มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 Read More »

Scroll to Top