หน่วยงานของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-009700, 043-002539
โทรสาร 043-202216
Email: info@kku.ac.th

Scroll to Top