KKU

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เตรียมพร้อมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิ […]

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เตรียมพร้อมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 Read More »

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Krungsri Finnovate

  วันที่ 7 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Krungsri Finnovate Read More »

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. เดินหน้าผสานความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัท หัวเว่ย ประเทศไทย และร่วมบรรยายภายในงาน Thailand Digital Talent Summit

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลั

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. เดินหน้าผสานความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัท หัวเว่ย ประเทศไทย และร่วมบรรยายภายในงาน Thailand Digital Talent Summit Read More »

KKBS เจ้าภาพหารือ “8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น” ร่วมผลักดันจังหวัดก้าวไกลสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและก

KKBS เจ้าภาพหารือ “8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น” ร่วมผลักดันจังหวัดก้าวไกลสู่ระดับสากล Read More »

KKBS ยกระดับบุคลากร ดึง AI ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มุ่งต่อยอดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิท

KKBS ยกระดับบุคลากร ดึง AI ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มุ่งต่อยอดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย Read More »

KKBS ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนพื้นที่ กก.ตชด.23 มุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย

KKBS ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนพื้นที่ กก.ตชด.23 มุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก Read More »

KKBS ได้รับการจดลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการประกันคุณภาพการเรียนรู้ (Assurance of Learning)

เมื่อเร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบร

KKBS ได้รับการจดลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการประกันคุณภาพการเรียนรู้ (Assurance of Learning) Read More »

KKBS จัดฝึกอบรม Training of Traniners – Business Plan (TOT-BP) มุ่งสร้างทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม

KKBS จัดฝึกอบรม Training of Traniners – Business Plan (TOT-BP) มุ่งสร้างทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน

         สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Upskill เพื่อพัฒนาศัก

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน Read More »

นศ. KKBS คว้ารางวัลรวมกว่า 100,000 เวทีแข่งขัน Toyota Campus Challenge 2023

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี

นศ. KKBS คว้ารางวัลรวมกว่า 100,000 เวทีแข่งขัน Toyota Campus Challenge 2023 Read More »

Scroll to Top