COVID-19 KKU

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริจาคอุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC เคลื่อนที่จำนวน 1 ชุดให้แก่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริจาคอุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC เคลื่อนที่จำนวน 2 ชุดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ม.ขอนแก่น สุดเจ๋ง ผลิตแบตเตอรี่สำรองสำหรับชุดพีเอพีอาร์ นวัตกรรมใหม่สู้ภัยโควิด แห่งแรกของประเทศไทยพร้อมสเปรย์ฆ่าเชื้อที่ฆ่าได้จริง 100%

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

“มข.” ผลิตชุด “พีเอพีอา” ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ สนับสนุนการทำงานของชุดพีพีอี

มข. เจ๋ง ผลิตชุด ‘PAPR’ จ่ายอากาศบริสุทธิ์ สนับสนุน จนท.ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยโควิด

เผยภาพคณะแพทย์ฯ มข.ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมโพสต์ซึ้ง “เราจะกลับมากอดกันอีกครั้ง หลังวิกฤตผ่านพ้น”

คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์

มข. แพทย์ ผนึก วิศวะ ผุด PAPR Suit ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วย โควิด – 19 ย้ำ มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Scroll to Top