President_Charnchai_Panthongviriyakul

มข.เปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา Cellular Therapy Center แห่งแรก

มข. เปิดบ้านต้อนรับ ม.กรุงเทพ โชว์ KKU Transformation ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทย

มข.เปิดตัว แบบจำลองธุรกิจ หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างสรรค์ 5 นวัตกรรมจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร

มข.-กฟผ.เดินหน้าปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม พร้อมหนุนวิจัยเทคโนโลยีด้านการเกษตร

Scroll to Top