President_Charnchai_Panthongviriyakul

มข. เปิดบ้านต้อนรับ ม.กรุงเทพ โชว์ KKU Transformation ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทย

            วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.   รศ. …

มข. เปิดบ้านต้อนรับ ม.กรุงเทพ โชว์ KKU Transformation ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทย Read More »

มข.เปิดตัว แบบจำลองธุรกิจ หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างสรรค์ 5 นวัตกรรมจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร

__________เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โด …

มข.เปิดตัว แบบจำลองธุรกิจ หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างสรรค์ 5 นวัตกรรมจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร Read More »

มข.-กฟผ.เดินหน้าปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม พร้อมหนุนวิจัยเทคโนโลยีด้านการเกษตร

มข.จัด “โฮมดิน 2” นิทรรศการประติมากรรม เครื่องปั้นดินเผา สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชีวิตสังคม

________เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฏาคม  2565  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โด …

มข.จัด “โฮมดิน 2” นิทรรศการประติมากรรม เครื่องปั้นดินเผา สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชีวิตสังคม Read More »

มข.วิจัย “หมอลำ”  นำ soft power ผลักดัน เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน

________ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมมือกับนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ แล …

มข.วิจัย “หมอลำ”  นำ soft power ผลักดัน เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน Read More »

Scroll to Top