President_Charnchai_Panthongviriyakul

มข.จัด “โฮมดิน 2” นิทรรศการประติมากรรม เครื่องปั้นดินเผา สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชีวิตสังคม

________เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฏาคม  2565  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โด …

มข.จัด “โฮมดิน 2” นิทรรศการประติมากรรม เครื่องปั้นดินเผา สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชีวิตสังคม Read More »

มข.วิจัย “หมอลำ”  นำ soft power ผลักดัน เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน

________ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมมือกับนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ แล …

มข.วิจัย “หมอลำ”  นำ soft power ผลักดัน เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน Read More »

อธิการบดี มข. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2565

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธ …

อธิการบดี มข. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2565 Read More »

มข.จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

________เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ร …

มข.จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย Read More »

อธิการบดี มข. ร่วมหารือ Suleyman Demirel University คาซัคสถาน มุ่งกระชับสัมพันธ์ พร้อมยกระดับงานวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิ …

อธิการบดี มข. ร่วมหารือ Suleyman Demirel University คาซัคสถาน มุ่งกระชับสัมพันธ์ พร้อมยกระดับงานวิจัยร่วมกัน Read More »

มข.รับมอบนวัตกรรมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์โฟตอนประจุลบ จาก บ.ศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.  รศ.นพ.ชาญชัย  พาน …

มข.รับมอบนวัตกรรมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์โฟตอนประจุลบ จาก บ.ศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด Read More »

อธิการบดี มข. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธ …

อธิการบดี มข. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565 Read More »

มข. ลงนามร่วมมือทางวิชาการกับ ม.จิ่วเจียง ประเทศจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. มหาวิท …

มข. ลงนามร่วมมือทางวิชาการกับ ม.จิ่วเจียง ประเทศจีน Read More »

มข. จับมือ ธนาคารโลก ร่วมห้าเมืองในไทย จัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 15.00 – 17.00 น. มหาวิทย …

มข. จับมือ ธนาคารโลก ร่วมห้าเมืองในไทย จัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ Read More »

Scroll to Top