สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริจาคอุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC เคลื่อนที่จำนวน 1 ชุดให้แก่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริจาคอุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC เคลื่อนที่จำนวน 1 ชุดให้แก่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มข.


เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร KKU Maker space สำนักหอสมุด ได้ส่งมอบอุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC เคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ให้แก่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คุณดวงสมร ชาญกว้าง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มข. และคณะ ร่วมรับมอบ
อุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC ดังกล่าวนี้ ทีม KKU Maker Space สำนักหอสมุด ได้ประยุกต์ขึ้นเพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อโรคในพื้นที่ให้บริการ และฆ่าเชื้อที่อาจปนเปื้อนบนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นการช่วยลดการสะสมและการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และช่วยสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

“สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นในการคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น – เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”

 

ข่าว: รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ / นิติยา ศรีวรเดชไพศาล

ภาพ: กุลณสร อ้วนไตร

Scroll to Top