ข่าวหน้า 1

มข. จัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล หนุนสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยขอ …

มข. จัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล หนุนสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก Read More »

คณะเกษตร มข. จัดประชุมวิชาการ ผลักดันกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง – ล้านช้าง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ พร้อมๆการลดก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.ศูนย์วิจัยและพั …

คณะเกษตร มข. จัดประชุมวิชาการ ผลักดันกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง – ล้านช้าง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ พร้อมๆการลดก๊าซเรือนกระจก Read More »

ศูนย์ภาษา มนุษย์-สังคม มข. จัด Workshop การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  “English Conversation in Daily Life” มุ่งส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศ …

ศูนย์ภาษา มนุษย์-สังคม มข. จัด Workshop การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  “English Conversation in Daily Life” มุ่งส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2023”

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการส่งเสริมการเร …

กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2023” Read More »

มข. ลงนามสัญญา เตรียมพัฒนาระบบสารสนเทศ บริหารจัดการทั้งองค์กร

________เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิ …

มข. ลงนามสัญญา เตรียมพัฒนาระบบสารสนเทศ บริหารจัดการทั้งองค์กร Read More »

มข. จัดกิจกรรม KKUiLT หัวข้อ Fostering a Community of Practice with Tweet Chat and Other Techniques

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 – 21.00 น. มหาวิทยาลัยข …

มข. จัดกิจกรรม KKUiLT หัวข้อ Fostering a Community of Practice with Tweet Chat and Other Techniques Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหัชุมชนตัดเย็บบ้านดง ภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG)

                  วันที่ 21 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการสัง …

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหัชุมชนตัดเย็บบ้านดง ภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) Read More »

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 113 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมสัมพันธ์องค์กร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 11 …

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 113 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมสัมพันธ์องค์กร Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนาม MOU ขยายความร่วมมือร่วมกับ MCUT ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อา …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนาม MOU ขยายความร่วมมือร่วมกับ MCUT ไต้หวัน Read More »

ทันตะฯ มข. จัดกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลก ระดม นศ.ให้ความรู้ดูแลช่องปากแก่ประชาชน

________เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-15.00 น. ค …

ทันตะฯ มข. จัดกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลก ระดม นศ.ให้ความรู้ดูแลช่องปากแก่ประชาชน Read More »

Scroll to Top