Smart City

muanchonthainews-มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city

eventesan-มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city 

banmuang-“มข.”เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ปีที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city

news.esankhonkaennews-“มข.”เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ปีที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city

today.line-มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart cityตามเป้า

mgronline-มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart cityตามเป้า

sondhitalk-มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart cityตามเป้า

นำร่อง SMART LIVING LAB ส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ ขับเคลื่อนขอนแก่น SMART CITY นำร่อง SMART LIVING LAB ตามนโยบายขอนแก่น SMART CITY ทดสอบและส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ สร้างตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ วิเคราะห์และทำนาย

Scroll to Top