today.line-มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart cityตามเป้า

มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart cityตามเป้า

 

สำนักข่าว  :      today.line.me

URL  :    https://today.line.me/th/v2/article/WB7j3Yg

วันที่เผยแพร่  :  23  Mar 2024

 

Scroll to Top