อธิการบดี มข.กล่าวถึงบทบาทงานวิชาการ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น งานวันนักข่าว 64

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. ร่วมงานวันนักข่าว […]

อธิการบดี มข.กล่าวถึงบทบาทงานวิชาการ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น งานวันนักข่าว 64 Read More »