eventesan-มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city 

มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city 

 

สำนักข่าว  :    eventesan .com

URL  :      https://www.eventesan.com/archives/31143

วันที่เผยแพร่  :  25  Mar 2024

Scroll to Top