muanchonthainews-มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city

มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city

 

สำนักข่าว  :  muanchonthainews.com

URL  :    https://muanchonthainews.com/?p=8954

วันที่เผยแพร่  :  25  Mar 2024

Scroll to Top