NESP

อุทยานฯ ร่วม SiBB Sharing พร้อมจับมือบริษัทใหญ่พี่เลี้ยง ปั้นนศ.มข.สู่ Startup หนุนองค์ความรู้และประสบการณ์ เร่งสร้างการเติบโตธุรกิจ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย แผนกพัฒนาธุรกิจ เข้า […]

อุทยานฯ ร่วม SiBB Sharing พร้อมจับมือบริษัทใหญ่พี่เลี้ยง ปั้นนศ.มข.สู่ Startup หนุนองค์ความรู้และประสบการณ์ เร่งสร้างการเติบโตธุรกิจ Read More »

Kalasinnews-AIS มอบเครื่องสีข้าว ผสานพลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

AIS มอบเครื่องสีข้าว ผสานพลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น พาณิชย์จังหวั

Kalasinnews-AIS มอบเครื่องสีข้าว ผสานพลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน Read More »

thaisaeree-AISมอบเครื่องสีข้าว ผสานพลัง ม.ขอนแก่น พาณิชย์ขอนแก่น ร่วมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน – ไทยเสรีนิวส์

AISมอบเครื่องสีข้าว ผสานพลัง ม.ขอนแก่น พาณิชย์ขอนแก่น ร่วมส่ง

thaisaeree-AISมอบเครื่องสีข้าว ผสานพลัง ม.ขอนแก่น พาณิชย์ขอนแก่น ร่วมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน – ไทยเสรีนิวส์ Read More »

khonkaenlink-AIS มอบเครื่องสีข้าว ผสานพลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

AIS มอบเครื่องสีข้าว ผสานพลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น พาณิชย์จังหวั

khonkaenlink-AIS มอบเครื่องสีข้าว ผสานพลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน Read More »

korattimes-AIS ร่วม มข.และพาณิชย์จังหวัดมอบเครื่องสีข้าวส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

AIS ร่วม มข.และพาณิชย์จังหวัดมอบเครื่องสีข้าวส่งเสริมศักยภาพก

korattimes-AIS ร่วม มข.และพาณิชย์จังหวัดมอบเครื่องสีข้าวส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน Read More »

mgronline-AIS มอบเครื่องสีข้าวรวมพลัง ม.ขอนแก่น/พาณิชย์จังหวัดหนุนศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

AIS มอบเครื่องสีข้าวรวมพลัง ม.ขอนแก่น/พาณิชย์จังหวัดหนุนศักยภ

mgronline-AIS มอบเครื่องสีข้าวรวมพลัง ม.ขอนแก่น/พาณิชย์จังหวัดหนุนศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน Read More »

sondhitalk-AIS มอบเครื่องสีข้าวรวมพลัง ม.ขอนแก่น/พาณิชย์จังหวัดหนุนศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

AIS มอบเครื่องสีข้าวรวมพลัง ม.ขอนแก่น/พาณิชย์จังหวัดหนุนศักยภ

sondhitalk-AIS มอบเครื่องสีข้าวรวมพลัง ม.ขอนแก่น/พาณิชย์จังหวัดหนุนศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน Read More »

มข.หนุนชุมชน สร้างโรงสียกระดับข้าวทับทิบชุมแพ AIS มอบทุน 2 แสน ร่วมขับเคลื่อน Innovation Roadmap

วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดย

มข.หนุนชุมชน สร้างโรงสียกระดับข้าวทับทิบชุมแพ AIS มอบทุน 2 แสน ร่วมขับเคลื่อน Innovation Roadmap Read More »

ม.ขอนแก่น หนุนเทคโนโลยีช่วยชุมชนใหม่วังไฮ หนองคาย เพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อเป็ด ลดต้นทุนได้ ส่งตรงถึงผู้บริโภคทันใจ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ม.ขอนแก่น หนุนเทคโนโลยีช่วยชุมชนใหม่วังไฮ หนองคาย เพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อเป็ด ลดต้นทุนได้ ส่งตรงถึงผู้บริโภคทันใจ Read More »

คณะทำงานเซลล์แมนขอนแก่น ระดมสรรพกำลังผลักดัน ‘พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงในพื้นที่’ อุทยานวิทย์ มข.เสริมทัพ หนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหว

คณะทำงานเซลล์แมนขอนแก่น ระดมสรรพกำลังผลักดัน ‘พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงในพื้นที่’ อุทยานวิทย์ มข.เสริมทัพ หนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม Read More »

Scroll to Top