KKU Science Park

“ม.ขอนแก่น ระดมนักวิจัยช่วยชุมชนบ.ผือ อ.หนองเรือ ยกระดับคุณภาพ ‘ปลาส้ม ส้มปลาตอง’ สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันแม่ข่ายดำเนินงานอุ …

“ม.ขอนแก่น ระดมนักวิจัยช่วยชุมชนบ.ผือ อ.หนองเรือ ยกระดับคุณภาพ ‘ปลาส้ม ส้มปลาตอง’ สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย” Read More »

มข.หนุนวิจัยเอกชน ปรึกษาโครงการ “เครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ระดับอุตสาหกรรม” เสริมทัพธุรกิจ New S-Curve วัสดุแห่งอนาคตหนุนภาคธุรกิจลดต้นทุนนำเข้าถึง 50%

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 เวลา 09.30 – 11.45 น. มหาวิทยาลัยขอนแก …

มข.หนุนวิจัยเอกชน ปรึกษาโครงการ “เครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ระดับอุตสาหกรรม” เสริมทัพธุรกิจ New S-Curve วัสดุแห่งอนาคตหนุนภาคธุรกิจลดต้นทุนนำเข้าถึง 50% Read More »

KKUSP ผนึกกำลัง Big Brother ร่วมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอ …

KKUSP ผนึกกำลัง Big Brother ร่วมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย Read More »

“ม.ขอนแก่นปัง! หนุนผู้ประกอบการ Science Park คว้ารางวัลงาน Thai-Bispa Day 2021 มุ่งเชื่อมโยงสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเอเชีย”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล …

“ม.ขอนแก่นปัง! หนุนผู้ประกอบการ Science Park คว้ารางวัลงาน Thai-Bispa Day 2021 มุ่งเชื่อมโยงสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเอเชีย” Read More »

อุทยานวิทย์ฯ มข. ต้อนรับผู้บริหารหลักสูตร บงส. รุ่น 8 เข้าเยี่ยมชม Smart City Khon Kaen ศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเชิงออกแบบและพัฒนาเมืองขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอ …

อุทยานวิทย์ฯ มข. ต้อนรับผู้บริหารหลักสูตร บงส. รุ่น 8 เข้าเยี่ยมชม Smart City Khon Kaen ศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเชิงออกแบบและพัฒนาเมืองขอนแก่น Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เปิดตัว “น่าอยู่” แพลตฟอร์มตอบโจทย์การหาที่อยู่อาศัยที่ครบที่สุด พร้อมหนุน Local Startup สร้างคู่ค้าทางธุรกิจทั่วประเทศ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เปิดตัว “น่าอยู่” แพลตฟอร์มตอบโจทย์การหาที่อยู่อาศัยที่ครบที่สุด พร้อมหนุน Local Startup สร้างคู่ค้าทางธุรกิจทั่วประเทศ Read More »

มข.ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ TED Fund ร่วมสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ ขับเคลื่อนประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

          (2 พ.ย. 64) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บ …

มข.ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ TED Fund ร่วมสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ ขับเคลื่อนประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยี และ นวัตกรรม Read More »

อธิการบดี มข. มอบโล่รางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับ นศ มข. ในการประกวด R2M  ระดับภูมิภาค

วันที่ 1 พ.ย. 64 2564 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแ …

อธิการบดี มข. มอบโล่รางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับ นศ มข. ในการประกวด R2M  ระดับภูมิภาค Read More »

อุทยานวิทย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นผุด ‘เส้นโปรตีนไร้กลูเตน’ รับตลาด Functional Food

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันแม่ข่ายดำเนินงานอุ …

อุทยานวิทย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นผุด ‘เส้นโปรตีนไร้กลูเตน’ รับตลาด Functional Food Read More »

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาออนไลน์ ยกระดับงานวิจัย สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญ …

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาออนไลน์ ยกระดับงานวิจัย สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ Read More »

Scroll to Top