KKU Smart city

ขอนแก่นชูเมืองอัจฉริยะ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ผลักดัน Smart Farmer

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ชื่นชม ม.ขอนแก่น ขุมทรัพย์ปัญญาอีสาน หนุนงานวิจัยแก้ไขปัญหาสังคม

มข.-ตร.ขอนแก่นหนุน’สมาร์ตซิตี้’ (กรอบบ่าย)

เริ่มแล้ว!วันนี้ มข. ร่วม สภ.ขอนแก่น ชูเมือง Smart city บินโดรนตรวจจับความร้อน หนุนจนท.ตรวจการณ์เข้มเคอร์ฟิวหยุด COVID-19

Scroll to Top