Ecological

นักศึกษาทันตแพทย์คว้ารางวัลนานาชาติ ณ Sun Yat-sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาทันตแพทย์ …

นักศึกษาทันตแพทย์คว้ารางวัลนานาชาติ ณ Sun Yat-sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน Read More »

มอ. มข. รักษ์โลกร่วมมือพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งองค์ความรู้ไทยทำไทยใช้

มอ.+มข. รักษ์โลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล …

มอ. มข. รักษ์โลกร่วมมือพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งองค์ความรู้ไทยทำไทยใช้ Read More »

มข. เปิดบ้านสัมมนา “Khon Kaen Smart Living Lab” พัฒนานวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ Khon Kaen Smart City

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดง …

มข. เปิดบ้านสัมมนา “Khon Kaen Smart Living Lab” พัฒนานวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ Khon Kaen Smart City Read More »

มข. เปิดตัวพืชชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. พร้อมนักวิจัยสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ค้ …

มข. เปิดตัวพืชชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด Read More »

COLA KKU ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมรายงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non Degree) การบริหารและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ท่าอากาศยานจังหวัด …

COLA KKU ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมรายงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non Degree) การบริหารและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Read More »

โรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Flipped Classroom

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมั …

โรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Flipped Classroom Read More »

หุ่นยนต์บรรณารักษ์ มข. (Librarian Bot) ยืนหนึ่งบนเวที AIS 5g Bring future today

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไ …

หุ่นยนต์บรรณารักษ์ มข. (Librarian Bot) ยืนหนึ่งบนเวที AIS 5g Bring future today Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. ร่วม Lao TPHI โชว์วิจัย นวัตกรรมใหม่ แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ Lao TPHI พร้อมภาคีเครือข่าย …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. ร่วม Lao TPHI โชว์วิจัย นวัตกรรมใหม่ แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ Read More »

ทีมนักวิจัย KKU Smart City ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.30 ทีมนั …

ทีมนักวิจัย KKU Smart City ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม Read More »

กองสื่อสารองค์กร อบรมบุคลากรใช้เว็บไซต์ มข. เวอร์ชันใหม่ ก้าวสู่ความเป็นสากล

   เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กองสื่อสารองค์กร มหา …

กองสื่อสารองค์กร อบรมบุคลากรใช้เว็บไซต์ มข. เวอร์ชันใหม่ ก้าวสู่ความเป็นสากล Read More »

Scroll to Top