KKU Library

สำนักหอสมุด มข. ส่งมอบนำ้ใจจากชาวขอนแก่นสู่ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ […]

สำนักหอสมุด มข. ส่งมอบนำ้ใจจากชาวขอนแก่นสู่ผู้ประสบอุทกภัย Read More »

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยก

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก Read More »

สำนักหอสมุด มข. โชว์เทคโนโลยีโลกเสมือนย่อโลกให้เล็กลงในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในฐานะ Learning center for Al

สำนักหอสมุด มข. โชว์เทคโนโลยีโลกเสมือนย่อโลกให้เล็กลงในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน Read More »

สำนักหอสมุดจัด Hackathon ค้นหาโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานย่านศรีจันทร์ พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของชาวขอนแก่น

KKU Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ TCDC K

สำนักหอสมุดจัด Hackathon ค้นหาโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานย่านศรีจันทร์ พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของชาวขอนแก่น Read More »

Thailand A.I. University Consortium ผลึกกำลังสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

พัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ก้าวล้ำอย่างต่อเนื่องและมีบทบ

Thailand A.I. University Consortium ผลึกกำลังสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย Read More »

ชวนอ่านหนังสือมนุษย์ : หนังสือในห้องสมุดไม่ใช่มีแค่ฉบับพิมพ์

หนังสือมนุษย์ คือคนที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น สามาร

ชวนอ่านหนังสือมนุษย์ : หนังสือในห้องสมุดไม่ใช่มีแค่ฉบับพิมพ์ Read More »

Scroll to Top