กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

คณะสถาปัตยฯ มข. เปิดบ้านต้อนรับทอสเท็ม ที่มาเยือนถิ่นอีสานจัดกิจกรรม TOSTEM Knowledge Sharing เสริมทักษะ ความรู้ วัสดุศาสตร์และการออกแบบ กรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม

Scroll to Top