มข. ร่วมมูลนิธิก่อการดี  ทูลเกล้าฯ ถวาย กางเกงลายไดโนเสาร์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง สอาดโฉม อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ ประธานมูลนิธิก่อการดี   ทูลเกล้าฯ ถวาย กางเกงลายไดโนเสาร์เมืองขอนเทพนพรัตน์และกางเกงลายไดโนเสาร์เมืองขอนในชื่อฮูปแต้ม แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ขั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 6 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง สอาดโฉม  กล่าวว่า ลายกางเกงไดโนเสาร์ก่อการดีในชื่อ “ลายเมืองขอน” ตั้งใจออกแบบเฉพาะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ซึ่งนอกจากจะใช้สีม่วงเป็นสีหลักในการออกแบบแล้ว ยังนำภาพดอกไม้มงคลที่เป็นชื่อพระราชทานจากพระองค์ท่านซึ่งก็คือ “ม่วงเทพนพรัตน์” เมื่อบานเต็มที่แล้ว มีทรงคล้ายดาว เกสรตัวผู้สีเหลืองสามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ จึงนำมาจัดองค์ประกอบกับดอกไม้เล็ก ๆ ที่มีลักษณะคล้ายดวงดาว ที่เปรียบเสมือนพระองค์ท่านและพสกนิกรที่อยู่รายล้อมเพื่อถวายพระกำลังใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ในส่วนด้านบนยังพิมพ์ชื่อ “ภูเวียงโกซอรัส
สิรินธรเน่ (Phuwiangosaurus sirindhornae)” ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามเป็นชื่อสกุลของฟอสซิลไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้ที่ขุดพบในอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของลายที่ชื่อว่า “ลายเมืองขอนเทพนพรัตน์”

 

ผลงานการออกแบบกางเกงไดโนเสาร์ “กางเกงลายไดโนเสาร์เมืองขอนเทพนพรัตน์”  ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง สอาดโฉม และกางเกงลายไดโนเสาร์เมืองขอนในชื่อ “ฮูปแต้ม” เป็นผลงานออกแบบของนางสาวขวัญชนก ใจกลาง นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลและภาพ : ผศ.ดร.สมหญิง สอาดโฉม
เรียบเรียงและเผยแพร่ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top