มข.จัด KKBS OPEN HOUSE 2023 เปิดบ้านปลูกฝันสร้างแรงบันดาลใจ สู่รั้ว มข.

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดบ้าน KKBS OPEN HOUSE 2023 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มาสัมผัสกับการเรียนการสอนวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ ก่อนเลือกเรียนให้ตรงกับความต้องการ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเปิดห้องเรียน กิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ ทอล์คโชว์แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในรั้ว มข.และโลกของการทำงาน การแสดงดนตรีจากนักศึกษา KKBS Music Club นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน

ภายในกิจกรรมเริ่มต้นด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการจัดงาน ต่อด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะครูนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ การบรรยายพิเศษเรื่อง ทุนการศึกษา สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา โดย ดร. นริสรา พาลุสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัล คุณดำรงศักด์ สัตบุตร จาก บริษัท ลานนาคอม จำกัด ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวโน้มเทคโนโลยีและโครงการของไมโครซอฟต์เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานสำหรับโลกอนาคต และ คุณพฤทธิ์ ราชนาวี Influencer ชื่อดัง เจ้าของร้านแตงโมแซ่บเวอร์ ดำเนินรายการโดย คุณโสภณ สาธุภาพ หรือพี่โส เจ้าของเพจ “เรียนต่ออีสาน – ภารโรงสเตชั่น”

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูบ้านครั้งสำคัญ รวมทั้งเป็นโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน การทำกิจกรรมในแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วยให้ผู้ที่สนใจตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ โดยหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมสอดคล้องต่อความต้องการตลาดงาน นักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาที่คณะฯจะได้รับการฝึกฝนเข้มข้นทั้งในด้านทฤษฎี และปฏิบัติตามสาขาวิชาที่ตนได้เข้ามาศึกษา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ และกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสเข้าถึงองค์กรธุรกิจเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะวิชาชีพ โดยแต่ละปีการศึกษาคณะฯเปิดรับนักศึกษาใหม่สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประมาณ 900 คน จากนักเรียนทั่วประเทศ

“คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันความรู้ และเป็นองค์กรที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจัดการศึกษาที่หลากหลายสาขาเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะมีสาขาต่างๆ ให้เลือกและตามความถนัด โดยมีโครงสร้างหลักสูตรที่พัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเป้าหมาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถประยุกต์ทักษะความสามารถในการทำงานได้ในทุกๆ สาขาอาชีพ เปิดโอกาสในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยทักษะความรู้ความสามารถที่มีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของนายจ้างในปัจจุบัน นอกจากนี้ที่ผู้สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและบัญชี ยังได้สั่งสมความรู้และทักษะในการที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวในภายภาคหน้าอีกด้วย ”

“สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่งานรับเข้าศึกษาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น facebook.com/KKUAdmissionsOfficial Email: admissions@kku.ac.th โทร. 09-5671-6259, 09-5669-4704, 0-4320-2660 หรือ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีโทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009 ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th หรือ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมข. โทรศัพท์ 0-4320-2401 ต่อ 48022 หรือ 48010”

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
บรรพต พิลาพันธ์ : ภาพ
ปรัชญา ดาระภา : ภาพ

Scroll to Top