มข.จับมือ Southwest Jiaotong University พร้อมเปิดหลักสูตร High Speed Train รองรับตลาดแรงงานสากล

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหารจาก Southwest Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสประชุมความร่วมมือหลักสูตร High Speed Train

หลังจากนั้น ณ ประชุมกาลพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือกับ Southwest Jiaotong University (SWJTU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือหลักสูตร High Speed Train และการจัดตั้งศูนย์ KKU-SWJTU Tianyou Railway Institute และแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย

การประชุมดังกล่าว เป็นการหารือเพื่อเตรียมพร้อมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement) เพิ่มเติม หลังจากที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU (Memorandum of Understanding) เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2564 และพิธีเปิดสถาบันความร่วมมือ KKU-SWJTU Tianyou Railway Institute ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคาดว่าจะเปิดภายในปี พ.ศ.2566 นี้ การจัดตั้งสถาบันดังกล่าวนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะเทคนิคด้านรถไฟ โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง สู่สังคมและเตรียมพร้อมผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานสากล เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต

Southwest Jiaotong University (SWJTU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเชี่ยวชาญด้านรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) และหลักสูตรอื่นๆด้านวิศวกรรมศาสตร์ การคมนาคม เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ดังนั้น ความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะช่วยผลักดันและพัฒนาด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจและสังคมยิ่งขึ้นไป

ข่าว/ ภาพ: กองกาต่างประเทศ

 

 

Scroll to Top