โรงงานต้นแบบด้านการเกษตรและอาหาร

ปลัดฯ กอบชัยนำทัพ จับมือม.ขอนแก่น ผลักดันนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

         วันที่ 19 กันยายน 2563 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่ […]

ปลัดฯ กอบชัยนำทัพ จับมือม.ขอนแก่น ผลักดันนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมไทย Read More »

ปลัดกระทรวงอว.ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ติดตามการดำเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดโควิด 19

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์

ปลัดกระทรวงอว.ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ติดตามการดำเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดโควิด 19 Read More »

นวัตกรรมสำหรับคนไทยเพื่อใช้ชีวิตในปี 2563 (กรอบบ่าย)

นวัตกรรมสำหรับคนไทยเพื่อใช้ชีวิตในปี 2563 (กรอบบ่าย) Read More »

นวัตกรรมสำหรับคนไทยเพื่อใช้ชีวิตในปี 2563

นวัตกรรมสำหรับคนไทยเพื่อใช้ชีวิตในปี 2563 Read More »

Scroll to Top