รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

บพข.บินโดรนตรวจไร่อ้อย ปูทางเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ

บพข.บินโดรนตรวจไร่อ้อย ปูทางเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ Read More »

มข.ปั้น “นักบินโดรนเกษตร” อาชีพมาแรง สร้างรายได้ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ในชุมชน

มข.ปั้น “นักบินโดรนเกษตร” อาชีพมาแรง สร้างรายได้ให้เกษตรกรรุ่

มข.ปั้น “นักบินโดรนเกษตร” อาชีพมาแรง สร้างรายได้ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ในชุมชน Read More »

Scroll to Top