วัชรา น้อยชมภู

มข.จับมือ 3 หน่วยงาน จัดสัมมนาออนไลน์การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงหลังยุคโควิด

________เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิท …

มข.จับมือ 3 หน่วยงาน จัดสัมมนาออนไลน์การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงหลังยุคโควิด Read More »

มข.ปิดโครงการ U2T นำองค์ความรู้/นวัตกรรม พัฒนา 135 ตำบล ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

________เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัย …

มข.ปิดโครงการ U2T นำองค์ความรู้/นวัตกรรม พัฒนา 135 ตำบล ต่อยอดสู่ความยั่งยืน Read More »

มข.เปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ปีที่ 9 ดอกไม้บานสะพรั่งต้อนรับผู้มาเยือน 27 ธ.ค.64 เป็นต้นไป

________เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564  เวลา 16.00 น. คณะเ …

มข.เปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ปีที่ 9 ดอกไม้บานสะพรั่งต้อนรับผู้มาเยือน 27 ธ.ค.64 เป็นต้นไป Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จัด NESP Showcase 2021 “ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

________วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหา …

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จัด NESP Showcase 2021 “ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” Read More »

เชิดชูเกียรติแพทย์ มข.ผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น/รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2564

________วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้พิจารณามอบรางวัล …

เชิดชูเกียรติแพทย์ มข.ผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น/รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2564 Read More »

KKBS จัดประชุม “TRBS NET” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในอนาคต

________เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.  คณะบ …

KKBS จัดประชุม “TRBS NET” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในอนาคต Read More »

เปิดใจ 3 บัณฑิตป้ายแดง พิการกายแต่หัวใจแกร่ง แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ปลาย” ปิยาภรณ์ จันทร์ขาว วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  จากเด็กนักกิจ …

เปิดใจ 3 บัณฑิตป้ายแดง พิการกายแต่หัวใจแกร่ง แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

มข. จับมือ สทป. ร่วมมือด้านบริการการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

________เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมก …

มข. จับมือ สทป. ร่วมมือด้านบริการการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ Read More »

มข.เชิดชูเกียรติผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลแห่งเกียรติยศประจำปี 2564 บุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและสังคม

________วันที่ 12 ธันวาคม 2564  เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแ …

มข.เชิดชูเกียรติผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลแห่งเกียรติยศประจำปี 2564 บุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและสังคม Read More »

มข. เข้มมาตรการรับมือโควิด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อำนวยความสะดวกตลอดงาน

________มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร …

มข. เข้มมาตรการรับมือโควิด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อำนวยความสะดวกตลอดงาน Read More »

Scroll to Top