ผานิต ฆาตนาค

เปิดใจ “ทพ.กิตติพิชญ์” มข. จากบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นยอดเยี่ยม สู่ทุนอานันทมหิดล กับความหวังดูแลช่องปากผู้สูงอายุอีสานด้วยวิทยาการระดับสากล

Scroll to Top