ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มข.

THE STATES TIMES-มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คือการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่

มข.รวมพลังศรัทธาปลูก “ต้นราชพฤกษ์” รำลึกครบรอบ 100 ปี ชาตกาล “หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ”

สถานีวิทยุ มข.จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเปลี่ยนเสาส่งออกอากาศใหม่
สถานีวิทยุ มข.จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเปลี่ยนเสาส่งออกอากาศใหม่

สถานีวิทยุ มข.จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเปลี่ยนเสาส่งออกอากาศใหม่

Scroll to Top