ทีมมข

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เตรียมพร้อมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิ […]

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เตรียมพร้อมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 Read More »

KKBS เจ้าภาพหารือ “8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น” ร่วมผลักดันจังหวัดก้าวไกลสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและก

KKBS เจ้าภาพหารือ “8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น” ร่วมผลักดันจังหวัดก้าวไกลสู่ระดับสากล Read More »

KKBS ยกระดับบุคลากร ดึง AI ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มุ่งต่อยอดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิท

KKBS ยกระดับบุคลากร ดึง AI ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มุ่งต่อยอดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย Read More »

KKBS ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนพื้นที่ กก.ตชด.23 มุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย

KKBS ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนพื้นที่ กก.ตชด.23 มุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก Read More »

KKBS ได้รับการจดลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการประกันคุณภาพการเรียนรู้ (Assurance of Learning)

เมื่อเร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบร

KKBS ได้รับการจดลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการประกันคุณภาพการเรียนรู้ (Assurance of Learning) Read More »

KKBS จัดฝึกอบรม Training of Traniners – Business Plan (TOT-BP) มุ่งสร้างทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม

KKBS จัดฝึกอบรม Training of Traniners – Business Plan (TOT-BP) มุ่งสร้างทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ Read More »

นศ. KKBS คว้ารางวัลรวมกว่า 100,000 เวทีแข่งขัน Toyota Campus Challenge 2023

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี

นศ. KKBS คว้ารางวัลรวมกว่า 100,000 เวทีแข่งขัน Toyota Campus Challenge 2023 Read More »

มข. อันดับ 5 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2024

SCImago Institutions Rankings (SIR) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับส

มข. อันดับ 5 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2024 Read More »

KKBS จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 32 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจแ

KKBS จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 32 ปี Read More »

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ ม.ขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคอีสาน ระดับภูมิภาคแห่งแรกของไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทิพย์นภา 150

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ ม.ขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคอีสาน ระดับภูมิภาคแห่งแรกของไทย Read More »

Scroll to Top