คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติชน(กรอบบ่าย) การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: เตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: เตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

theactive-ดันนโยบาย ‘ปลูกข้าวยั่งยืน ลดโลกร้อน’ นำร่องที่แรกของเอเชีย

salika-United Nations Environment Programme เลือกไทยวิจัย ปลูกข้าวยั่งยืน

thaibccnews-TEEB หนุนไทย “ปลูกข้าวยั่งยืน” มอบ มข.ลุยวิจัย-สุขภาพดี มีกำไรเพิ่ม 

greennetworkthailand-TEEB หนุนไทยนำร่องที่แรกของเอเชีย วิจัยการปลูกข้าวยั่งยืนฯ

banmuang-TEEB หนุนไทยนำร่องที่แรกของเอเชีย วิจัยการปลูกข้าวยั่งยืน

innews-TEEBชูไทยนำร่องวิจัยการปลูกข้าวยั่งยืน มอบมข.ศึกษาพบดีกว่าปลูกแบบเดิม

Scroll to Top