26 ธันวาคม 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากรลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

แวดวงการศึกษา : สถาบันวิจัยครูส่งเสริมการเรียนรู้ (กรอบบ่าย)

แวดวงการศึกษา : สถาบันวิจัยครูส่งเสริมการเรียนรู้

Special : ปักหมุด “Palliative Care” สานพลัง กทม. วางระบบสังคม-ชุมชน เข้าใจวิถี…

‘สถาบันฯ วิจัยครูอาเซียน’ ส่งเสริมเรียนรู้ ‘Computational Thinking’

Scroll to Top