นศ. KKBS คว้ารางวัลรวมกว่า 100,000 เวทีแข่งขัน Toyota Campus Challenge 2023

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม “1212312121” นักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด สมาชิกประกอบด้วย นายสกุลชัย ตันตระบัณฑิตย์ นายจิรพัฒน์ คำอินทร์ นายธนาทร ปินะพัง นายฐิติพงศ์ ปรีชากุล ภายใต้การดูแลของ ดร.นริสรา พาลุสุข อาจารย์ที่ปรึกษา ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศวิดีโอยอดเยี่ยม จากการแข่งขันโครงการ “Campus Challenge โดยโตโยต้าถนนสีขาว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2023” การแข่งขันประกวดแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ห์และเกียรติบัตร ทั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ พร้อมสร้างการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการลดอุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Toyota Campus Challenge ตระหนักรู้ ดูเป็น เน้นป้องกัน” ทั้งนี้การแข่งขันมีนิสิตนักศึกษากว่า 1,554 ทีมทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน และตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีมผ่านการแข่งขัน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ Toyota Alive Space เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ชมผลงานวิดีโอคลิป >> https://fb.watch/rDnEcR8vZB

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว

Scroll to Top