มข.ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน รร.อนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมคณะ/สาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2567 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (Smart Class) โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์เข้าเยี่ยมชมคณะ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มข. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

ภายในงาน ได้มีการรับฟังการบรรยายจากวีดิทัศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และข้อมูลการแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 72 คน

จากนั้น จะเป็นการเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับ น้อง ๆ นักเรียน ที่เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย

Scroll to Top