มข. เปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพ นศ. จัดเทศกาล Art Eye View หนุน Creative Economy กระตุ้นเศรษฐกิจอีสาน