มข. เปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพ นศ. จัดเทศกาล Art Eye View หนุน Creative Economy กระตุ้นเศรษฐกิจอีสาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัด โครงการ “เทศกาลถนนศิลปะ”ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 Art Lane festival #21# 2024 : “Art Eye View”  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานกิจกรรม  ทั้งนี้มีคณบดี ผู้บริหาร ศิลปิน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน  โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567  ณ  ถนนสะพานขาว และ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นำงานศิลปะ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้  ตลอดจนช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญและผลักดันมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในเอเชีย นำศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ของไทยเช่นโขนมาแสดงแบบประยุกต์ ทำให้เข้าถึงง่ายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น ขอให้โครงการและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานโครงการ ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า กิจกรรมดังกล่าว Art Eye View พ้องเสียงกับ Bird Eye View หมายถึงการมองศิลปะมุมกว้าง หลากหลายมิติ  มีผู้ร่วมดำเนินโครงการ หลากหลายแขนง อาทิ   ศิลปิน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งหมดกว่า 300 คน และ เครือข่ายทางด้านศิลปะจาก สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 มหาวิทยาลัย องค์กร จำนวน 5 องค์กร หน่วยงาน จำนวน 5 หน่วยงาน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานโครงการ จำนวน 3 องค์กร ซึ่งคณะฯคาดว่าการจัดงานปีนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นนับสิบล้านบาท ยอดคนเข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คนและสามารถสร้างความสุขให้แก่ผู้ร่วมงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นด้านศิลปะเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

นางสาวสายน้ำผึ้ง เจียมวิจักษณ์ อายุ 31 ปี จากกรุงเทพมหานคร ฯ  เผยว่า ตนเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนศิลปะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนตัวจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาเซรามิก ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานเอกชนแม้ไม่ตรงสายที่เรียนมา แต่การเข้าร่วมงาน Art Lane festival  ในครั้งนี้ ทำให้เติมเต็มพลังสร้างสรรค์ศิลปะในตนเอง แลกเปลี่ยนกับลูกค้าและเกิดรายได้เสริม  บรรยากาศดีมาก ผู้คนหลากหลาย คาดว่าปีหน้าพบกันอีกแน่นอน

ด้านนายปฏิภาณ ลาป่าน นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยว่า ตนร่วมงาน Art Lane festival เป็นครั้งที่ 2 ชอบทุกครั้ง บรรยากาศชวนหลงใหล เป็นการรวมผู้คนต่างที่ ต่างความชอบ แต่คนมาพบกันเพราะศิลปะ และได้ใช้ความรู้ในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์

“งานครั้งนี้เปิดประสบการณ์จริง ส่วนใหญ่อยู่ในห้อง พอได้พบกับผู้คน ทำให้ได้แลกเปลี่ยนกัน สำหรับตนศิลปะอยู่ทุกที่ อยู่ที่คุณจะให้คุณค่าแบบไหน  ทั้งนี้มูลค่าเพิ่มขึ้นกับความยินยอมทั้งสองฝ่าย ส่วนหากจะสร้างงานศิลปะให้เกิดรายได้ต้องใช้ความเป็นตัวเอง ทัศนคติ เอกลักษณ์ตนเอง ความจริงใจในการถ่ายทอดตัวตน วินัย และพยายาม หาเวทีแสดงศักยภาพ และรักในงานนั้น มันจะเพิ่มพูนมูลค่าให้ตนเอง เหมือนที่วันนี้ได้มาทำเพนต์แก้วธรรมดาขายให้เกิดรายได้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เปิดพื้นที่ดี ๆ แบบนี้ให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ข่าว จิราพร  ประทุมชัย

ภาพ ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์

KKU holds the Art Eye View Festival to promote Creative and Isan Economy

https://www.kku.ac.th/17541

Scroll to Top