โครงการจ้างงานประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เผยรายชื่อ-ยอดรับ “อว.สร้างงาน”(กรอบบ่าย)

เผยรายชื่อ-ยอดรับ “อว.สร้างงาน”(กรอบบ่าย) Read More »

มข.เริ่มแล้วจ้างงานรับ9พันบาท (กรอบบ่าย)

มข.เริ่มแล้วจ้างงานรับ9พันบาท (กรอบบ่าย) Read More »

อว.ดึงรัฐ-เอกชนพัฒนาทักษะคนไทย

อว.ดึงรัฐ-เอกชนพัฒนาทักษะคนไทย Read More »

อว.มาแล้วให้มหา’ลัยจ้างงาน 10,000คนต้นพ.ค. (กรอบบ่าย)

อว.มาแล้วให้มหา’ลัยจ้างงาน 10,000คนต้นพ.ค. (กรอบบ่าย) Read More »

รับคนตกงาน10,000อัตรา จ่าย9พัน จ้างชั่วคราว5เดือน

รับคนตกงาน10,000อัตรา จ่าย9พัน จ้างชั่วคราว5เดือน Read More »

มข. ร่วมมือกับ อว. “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ” บ่มเพาะทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จ้างงานผู้ว่างงาน พัฒนาทักษะ แก้วิกฤติ “โควิด-19)

            เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.  มหาวิทย

มข. ร่วมมือกับ อว. “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ” บ่มเพาะทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จ้างงานผู้ว่างงาน พัฒนาทักษะ แก้วิกฤติ “โควิด-19) Read More »

Scroll to Top