โครงการจ้างงานประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คอลัมน์: สมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น: 31หลักสูตรเพิ่มทักษะงานหลังวิกฤติโควิด-19

คอลัมน์: สมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น: 31หลักสูตรเพิ่มทักษะงานหลังวิกฤติโควิด-19 Read More »

ดร.สุวิทย์’จ้างงาน-สร้างงาน-พัฒนาทักษะ’ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19เกือบ5หมื่นคน

ดร.สุวิทย์’จ้างงาน-สร้างงาน-พัฒนาทักษะ’ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19เกือบ5หมื่นคน Read More »

อว.’จ้าง-สร้างงาน’ ผู้รับผลกระทบโควิด-19 พร้อมพัฒนาทักษะให้ไปต่ออย่างมั่นคง (กรอบบ่าย)

อว.’จ้าง-สร้างงาน’ ผู้รับผลกระทบโควิด-19 พร้อมพัฒนาทักษะให้ไปต่ออย่างมั่นคง (กรอบบ่าย) Read More »

รายงานพิเศษ: มข.คิกออฟโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รายงานพิเศษ: มข.คิกออฟโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 Read More »

“อว.สร้างงานระยะที่ 1” หมื่นอัตราเต็มแล้ว (กรอบบ่าย)

“อว.สร้างงานระยะที่ 1” หมื่นอัตราเต็มแล้ว (กรอบบ่าย) Read More »

“สุวิทย์” ปฐมนิเทศจ้างงานหมื่นอัตรา

“สุวิทย์” ปฐมนิเทศจ้างงานหมื่นอัตรา Read More »

รายงาน: มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ช่วยวิกฤตโควิด เปิดจ้างงาน 110 อัตรา 5 เดือน ไม่จำกัด… (กรอบบ่าย)

รายงาน: มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ช่วยวิกฤตโควิด เปิดจ้างงาน 110 อัตรา 5 เดือน ไม่จำกัด… (กรอบบ่าย) Read More »

รายงาน: มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ช่วยวิกฤตโควิด เปิดจ้างงาน 110 อัตรา 5 เดือน ไม่จำกัด

รายงาน: มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ช่วยวิกฤตโควิด เปิดจ้างงาน 110 อัตรา 5 เดือน ไม่จำกัด Read More »

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: สร้างงานสู้โควิด(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: สร้างงานสู้โควิด(กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: สร้างงานสู้โควิด

คอลัมน์: สถานีคิดเลขที่12: สร้างงานสู้โควิด Read More »

Scroll to Top