โครงการจ้างงานประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพข่าว: ถกผู้บริหาร (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: มข.-อว.ช่วยผู้ประสบภัยโควิด

ภาพข่าว: ตรวจงาน

คอลัมน์: Human in Movement

ภาพข่าว: ตรวจงาน (กรอบบ่าย)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: ตรวจเยี่ยมมหา’ลัยอีสานตอนบน

“สุวิทย์” ชู “อว.สร้างงาน” บ้านแฮด ขอนแก่น (กรอบบ่าย)

“สุวิทย์” หนุนมหาวิทยาลัยพื้นที่อีสานแก้ปัญหาน้ำ (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: สมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น: 31หลักสูตรเพิ่มทักษะงานหลังวิกฤติโควิด-19(กรอบบ่าย)

Scroll to Top