วัสดุนาโนจากแกลบ

มข. ร่วมกับเอกชน ผลิตวัสดุนาโนจากแกลบ นวัตกรรมแบตเตอรี่ยุคใหม่เพื่อพลังงานโลก

วันที่เผยแพร่ : 15 ก.พ. 2565 มข. ร่วมกับเอกชน ผลิตวัสดุนาโนจา […]

มข. ร่วมกับเอกชน ผลิตวัสดุนาโนจากแกลบ นวัตกรรมแบตเตอรี่ยุคใหม่เพื่อพลังงานโลก Read More »

มข. ร่วมเอกชน ผลิตวัสดุนาโนจากแกลบ สุดยอดวิจัย เพื่อพลังงานโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด

มข. ร่วมเอกชน ผลิตวัสดุนาโนจากแกลบ สุดยอดวิจัย เพื่อพลังงานโลก Read More »

Scroll to Top