มข. ร่วมกับเอกชน ผลิตวัสดุนาโนจากแกลบ นวัตกรรมแบตเตอรี่ยุคใหม่เพื่อพลังงานโลก

วันที่เผยแพร่ : 15 ก.พ. 2565
มข. ร่วมกับเอกชน ผลิตวัสดุนาโนจากแกลบ นวัตกรรมแบตเตอรี่ยุคใหม่เพื่อพลังงานโลก

สำนักข่าว : thaiinnovation.center
URL : https://thaiinnovation.center/2022/02/litiumionbattery/

Scroll to Top