รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โลกการศึกษาประชาสัมพันธ์ : ลงนาม

ไทยรัฐ(กรอบบ่าย) : BBLAM เดินหน้าสานต่อภารกิจ “ทำให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคงทางการเงิน”

ฺBBLAM เดินหน้าสานต่อภารกิจ ‘ทำให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคงทางการเงิน’

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด Work Shop การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด Work Shop การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร

มข.จัด Work Shop การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม

Scroll to Top