ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา

รพ.ศรีนครินทร์ จัดประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเทคนิคการรักษา “โรคมะเร็ง” ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยแบบองค์รวม

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยมะ […]

รพ.ศรีนครินทร์ จัดประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเทคนิคการรักษา “โรคมะเร็ง” ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยแบบองค์รวม Read More »

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ขาเทียมม้าแคระ (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ขาเทียมม้าแคระ (กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ขาเทียมม้าแคระ

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ขาเทียมม้าแคระ Read More »

Scroll to Top