ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล

น้องเว้าวา AI สาวอีสานตัวช่วยบนซิตี้บัส

รายการ : วันใหม่ Thai pbs ออกอากาศ : วันที่ 14 มิถุนายน 2566 […]

น้องเว้าวา AI สาวอีสานตัวช่วยบนซิตี้บัส Read More »

ขอนแก่นซิตี้บัสนำร่องใช้เอไอเว้าอีสานบนรถสาธารณะ

รายการ : จับตารอบทิศ ออกอากาศ : วันที่ 13 มิถุนายน 2566 สถานี

ขอนแก่นซิตี้บัสนำร่องใช้เอไอเว้าอีสานบนรถสาธารณะ Read More »

สุดเจ๋ง! มข.พัฒนา AI “เว้าจา” แปลงข้อความเป็น “เสียงพูดอีสาน” ที่แรกของไทย

AI เว้าอีสานก็มา! มข.พัฒนา AI “เว้าจา” แปลงข้อความเป็น “เสียง

สุดเจ๋ง! มข.พัฒนา AI “เว้าจา” แปลงข้อความเป็น “เสียงพูดอีสาน” ที่แรกของไทย Read More »

Scroll to Top