ชาลี พรหมอินทร์

สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น

               วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก […]

สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น Read More »

สำนักบริการวิชาการ Up Skill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ชี้ทริควิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เริ่มจาก 0 – 100 สำหรับ อปท.และหน่วยงานของรัฐอื่นเพื่อตอบโจทย์การจัดทำแบบประเมินการตรวจสอบภายใน ตาม ว.64 ที่กระทรวงการคลังกำหนด” รุ่นที่ 3

             สำนักบริการวิชาการ Up Skill บุคลากรองค์กรปกครองส

สำนักบริการวิชาการ Up Skill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ชี้ทริควิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เริ่มจาก 0 – 100 สำหรับ อปท.และหน่วยงานของรัฐอื่นเพื่อตอบโจทย์การจัดทำแบบประเมินการตรวจสอบภายใน ตาม ว.64 ที่กระทรวงการคลังกำหนด” รุ่นที่ 3 Read More »

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ศาลปกครองกลาง มัดรวมเทคนิค แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่นที่ 1

        วันที่ 6-9 มิถุนายน 2567 สำนักบริการวิชาการ จัดโครงกา

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ศาลปกครองกลาง มัดรวมเทคนิค แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 Read More »

“ออมสินยุวพัฒน์ฯ” กลุ่มดงดีไซน์ เสริมสร้างความรู้ภูมิปัญญาทางการเงินและออกแบบและการตัดเย็บผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ

           สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ธนาค

“ออมสินยุวพัฒน์ฯ” กลุ่มดงดีไซน์ เสริมสร้างความรู้ภูมิปัญญาทางการเงินและออกแบบและการตัดเย็บผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. หนุนท้องถิ่น จัดหลักสูตร เสริมทักษะการเขียนค่างานและผลงาน เพื่อให้ไปตามประกาศหลักเกณฑ์ รุ่นที่ 4

            สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม Upskill บุคลากรองค

สำนักบริการวิชาการ มข. หนุนท้องถิ่น จัดหลักสูตร เสริมทักษะการเขียนค่างานและผลงาน เพื่อให้ไปตามประกาศหลักเกณฑ์ รุ่นที่ 4 Read More »

เทรนด์ใหม่! สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตรเรียนรู้ “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างในยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมกับอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว!” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทรนด์ใหม่! เรียนรู้เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างในยุคดิจิทัล เพื่อ

เทรนด์ใหม่! สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตรเรียนรู้ “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างในยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมกับอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว!” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Read More »

ทีมโนนอุดม เฮ้ จากโครงการ”ออมสินยุวพัฒน์” จับมือชุมชน Live สดพาชม”ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานสวยงาม” และของดีหนึ่งใน The Best ของดีอำเภอสีชมพู

      สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะบริหาร

ทีมโนนอุดม เฮ้ จากโครงการ”ออมสินยุวพัฒน์” จับมือชุมชน Live สดพาชม”ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานสวยงาม” และของดีหนึ่งใน The Best ของดีอำเภอสีชมพู Read More »

เสริมพลังองค์กร สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมกลยุทธ์ “เขียนรายงานประเมินตนเอง” มุ่งสู่ EdPEx ที่ดีเลิศ รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดอบรมเชิ

เสริมพลังองค์กร สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมกลยุทธ์ “เขียนรายงานประเมินตนเอง” มุ่งสู่ EdPEx ที่ดีเลิศ รุ่นที่ 2 Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. – มจธ. จัด Workshop เสริมทักษะเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมให้บริการโครงการสร้างอาชีพสำหรับคนพิการฯ

           สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้าน ต้อ

สำนักบริการวิชาการ มข. – มจธ. จัด Workshop เสริมทักษะเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมให้บริการโครงการสร้างอาชีพสำหรับคนพิการฯ Read More »

มข. – ม.สุภานุวงศ์ ร่วมจุดประกาย แนวคิดที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และ กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในบริบทของ สปป.ลาว

                        สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ คณะศึก

มข. – ม.สุภานุวงศ์ ร่วมจุดประกาย แนวคิดที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และ กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในบริบทของ สปป.ลาว Read More »

Scroll to Top